A fegyvert gyors magokkal. Maghasadás – Wikipédia


Castle Bravo Az első bevethető méretű amerikai hidrogénbomba tesztje A fúziós fokozat lítium-deuteridből készült l.

A fegyvert gyors magokkal terv. A 15 megatonnás hatóerő két és félszerese volt a számított értéknek.

Ennek súlyos következményei voltak. A hasadványtermékek az elsődleges fokozatból illetve a bomba uránköpenyéből a vártnál jóval nagyobb területen szóródtak szét.

A teszt résztvevői jelentős sugárdózist kaptak. A Szerencsés Sárkány nevű japán halászhajó legénysége a rájuk hulló sugárzó finom hamutól súlyos sugárbetegséget kapott, egyikük nem sokkal később meg is halt.

A bomba 27 tonnát nyomott, 8 m hosszú és 2 m átmérőjű volt. Az eredetileg megatonnás eszköz hatóerejét — a radioaktív kihullás korlátozása érdekében — 50 megatonnában limitálták. Az eszköz elsősorban propaganda, erődemonstráció céljából készült.

Ekkora hatóerőnek katonailag nem volt értelme, a bomba nem volt hatékony abban az értelemben, hogy a robbanás energiájának nagyobbik része kisugárzódott a világűrbe.

Mérete korlátozta a bevetésére átalakított speciális bombázógép sebességét és hatótávolságát. Interkontinentális ballisztikus rakétára szerelése szóba sem jöhetett.

A Cár-bomba volt a nukleáris fegyverek hatóerejének növeléséért folyó verseny csúcspontja.

A fegyvert gyors magokkal

A létrehozása és felrobbantása utáni időszakban a hangsúly a bombák méretének csökkentésére és célba juttatásuk pontosságának növelésére helyeződött át. Ennek eredményeképpen ban Anglia, az USA és a Szovjetunió aláírta a részleges atomcsend-egyezményt Partial Test Ban Treatyamely tiltja a légköri, víz alatti és világűri robbantásokat.

  • Index - Tudomány - Magok helyett halált vetett
  • Postoperatív fájdalom a prosztatán

Mivel két ország Kína és Franciaország nem írta alá az egyezményt, ezért ez csak részleges sikerrel járt. Eszerint az aláírók segítik egymást az atomenergia békés hasznosításában, és nem segítik a nukleáris fegyverrel nem rendelkező államokat azok megszerzésében.

Ezenkívül az aláírók engedélyezik Prostatitis népi gyakorlatok Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy a nukleáris berendezéseiket ellenőrizze.

A fegyvert gyors magokkal

India és Pakisztán időközben nukleáris fegyverre tettek szert. Az atomsorompó egyezmény egyik hibája, hogy nem tette kötelezővé a leszerelést [22] A teljes körű atomcsend-egyezményt óta állam, közöttük az öt atomnagyhatalom írta alá, amely megtilt mindennemű kísérleti robbantást.

Mechanizmus[ szerkesztés ] Maghasadás — mint a radioaktív bomlás egyik fajtája — neutronbefogás nélkül is végbemehet.

Az atomfegyverek felhalmozása ugyanakkor paradox módon — a teljes pusztulástól való félelemben — visszatartotta a vezető hatalmakat az egymással vívott nyílt háborúktól, s a globális erőviszonyok alakulását egyértelműen a gazdasági teljesítőképesség függvényévé tette. Fizikai alapok[ szerkesztés ] Ezt a szakaszt át kellene olvasniellenőrizni a szövegét, tartalmát. További részleteket a cikk vitalapján találhatsz.

Maghasadás

Egy gerjesztett maghasadás. A fegyvert gyors magokkal lassított neutron egy urán atommag hasadását okozza, melynek során két könnyebb mag és három szabad neutron keletkezik Az atom magból és elektronhéjból áll.

Míg kémiai reakciók során mindig több atom vesz részt, és lényegében csak az elektronburkok rendeződnek át, nukleáris reakció esetén valamilyen, a kiindulásiakhoz képest új atom keletkezik.

A rendőrség az engedélyt visszavonja, ha a jogosult az abban meghatározott eszközt az engedély kiállításától számított 90 napon belül nem szerzi meg. A jogszerűen tartott működőképes lőfegyverhez használható lőszer megszerzéséhez a lőfegyvernek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történő bejegyzése szükséges. Filmgyártási célra tartott lőfegyverhez, valamint a 2. A központi gyújtású félautomata tűzfegyverhez való, 20 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőszerkezet, illetve a hosszú tűzfegyverhez való, 10 lőszert meghaladó befogadóképességű töltőszerkezet kizárólag az ilyen tűzfegyver tartására jogosító engedély birtokában szerezhető meg. A filmgyártási célú lőfegyver tartására jogosult szervezet vaktöltény gyártására jogosult tagja az engedélyezett fegyverhez tartozó vaktöltényt külön engedély nélkül készíthet.

A nukleáris reakciónak két fajtája van: a magfúzió és a maghasadás. A magfúzió következtében két kisebb atommagból egy nehezebb jön létre, a maghasadáskor egy nehezebb atommagból általában két könnyebb.

A fegyvert gyors magokkal

A nukleononkénti kötési energia a periódusos rendszerben nő a hidrogéntől a vasig haladva, és attól kezdve csökken. Ezért magfúzió esetén, ha a végtermék könnyebb a vasnál, akkor energia szabadul fel a legtöbb energia a hélium szintézisénél szabadul fel, és csökken a vasig.

A fegyvert gyors magokkal

Ha a magfúzió végterméke nehezebb a vasnál, akkor a reakció endotermvagyis létrejötte energiabefektetést igényel. Ez a természetben szupernóva robbanásakor megy végbe.

A fegyvert gyors magokkal

Fordított a helyzet maghasadáskor, mikor energia szabadul fel nehéz elemek U maghasadásakor. A radioaktív elemek maghasadása lehet természetes, vagy gerjesztett.

Nukleáris fegyver

A természetes maghasadás ritmusát a felezési idő határozza meg, és ez elég lassú. Az U esetében maghasadás következtében keletkeznek neutronok is, melyek ha másik U magba ütköznek, ezt hasadásra gerjesztik, a gerjesztett hasadásból keletkezik három neutron és így beindulhat egy láncreakció.

Pisztolyok Gépkarabélyok A rohamosztó puskák a középtávú harcban részesülnek nagy tűzerejüknek köszönhetően. Az a döntés, hogy ezúttal támadás helyett taktikai puskává tesszük az Mot, egy újabb lépést mutat ebbe az irányba. Ez egy sokoldalú fegyvertípus, amely a legtöbb helyzetben hasznos.

Mivel az atommag nagyon kicsi az atomhoz viszonyítva, a neutron az elektronhéjon áthaladhat anélkül, hogy magot találna. Ha elég nagy mennyiségű U van egyben, akkor valószínű, hogy a neutron egy magba ütközik és beindul a láncreakció. Az a mennyiségű anyag, melyben beindul a láncreakció, a kritikus tömeg és az U esetében 56 kilogramm.

Kiemelt posztok

Hogy pusztító erejét kifejtse, a burok elég kemény kell legyen, hogy a láncreakció előrehaladjon és nagy mennyiségű energia szabaduljon fel.

Ha túl hamar hasad a burok, a töltet szétszóródik, megszűnik a kritikus tömeg és a láncreakció leáll. Az atomerőművekben nagyjából ugyanez megy végbe, a keletkezett három neutronból csak egynek engedjük, hogy láncreakcióban részt vegyen, a többit elnyeletjük induláskor valamivel több mint egy, leálláskor kevesebb mint egy.

  • Magnetoterápia a prosztatitis kezelésére

Magfúzió esetén két könnyű atommagot kell ütköztetni, hogy ezek egyesüljenek. Prostatitis és tejtermékek atommagok azonos, pozitív töltése erős taszítóerőt fejt ki, ennek legyőzésére a magokat nagy sebességgel kell ütköztetni.

A fegyvert gyors magokkal

Ezért nagy hőmérsékletre van szükség, hogy a magoknak elég energiájuk legyen a taszító erő legyőzéséhez, ugyanakkor óriási nyomásra, mivel nem minden ütközés vezet magfúzióhoz.